UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • UPM ja FIMM jatkavat yhteistyötä syöpätutkimuksen parissa
Artikkeli | 12/12/2016 11:53:00

UPM ja FIMM jatkavat yhteistyötä syöpätutkimuksen parissa

FIMM:n tutkijat ovat testanneet UPM:n GrowDex®-hydrogeeliä 3D-solukasvatuksessa, ja yhteisen tutkimusprojektin alustavat tulokset ovat lupaavia.

Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) ja UPM Biochemicals jatkavat yhteistä tutkimusprojektiaan, joka keskittyy UPM:n uuden selluloosapohjaisen hydrogeelin soveltamiseen syöpätutkimuksessa.

“Tutkimme, kuinka kiinteiden syöpäkasvainten solut kasvavat kolmiulotteisella kasvualustalla ja kuinka solut reagoivat eri lääkeaineisiin. On haastavaa luoda soluille ihmisen kudosta muistuttava kasvuympäristö. Olemme tutkineet, kuinka UPM:n uusi biomateriaali eli GrowDex®-hydrogeeli soveltuu tähän tarkoitukseen”, kertoo FIMM:n vanhempi tutkija Vilja Pietiäinen, joka vastaa projektin koordinoinnista.

Tutkimuksessa optimoidaan GrowDex®-hydrogeelin käyttöä tehoseulontarobotiikassa. Tarkoituksena on selvittää näin kasvatettujen syöpäsolujen lääkeainevasteita. Tämän tyyppisessä kolmiulotteisessa (3D) kasvuympäristössä kasvatettujen syöpäsolujen lääkeainevasteet voivat erota perinteisessä kaksiulotteisessa (2D) kasvuympäristössä kasvatettujen syöpäsolujen vasteista.

”Tämä ei päde kaikkiin lääkeaineisiin. Mutta joidenkin lääkkeiden kohdalla solut ovat sensitiivisiä vain 2D tai 3D -olosuhteessa, eivät molemmissa. Esimerkiksi jokin tietty lääkeaine voi tappaa syöpäsolut vain 3D-olosuhteissa”, Pietiäinen sanoo.

Onko siis mahdollista, että yritykset ovat kehittäneet joitakin hyviä syöpälääkkeitä, mutta niiden tutkimusta ei ole jatkettu, koska ne eivät tehonneet 2D-ympäristössä, jossa lääkeainevastetta alun perin tutkittiin? Se voisi olla mahdollista, toteaa Pietiäinen, mutta hän lisää, että 3D-solukasvatusmenetelmät ovat onneksi kehittyneet jatkuvasti, ja niitä käytetään tänä päivänä yhä laajemmin.

GrowDex®-tuotteesta vastaava Pia Nilsson UPM Biochemicals -liiketoimintayksiköstä ja FIMM:n vanhempi tutkija Vilja Pietiäinen.

Tiedonjako vauhdittaa tutkimusta

UPM arvostaa suuresti yhteistä tutkimusprojektiaan FIMM:n kanssa. Koska 3D-solunkasvatus on uusi ja jatkuvasti kehittyvä ala, tutkimus on käytännössä usein hidasta ja vaikeaa.

”Tutkimustyö on pienin askelin etenemistä pitkällä aikavälillä. Tällaista tutkimusta ei voi tehdä yksin, ja siksi tiedonjako on erityisen tärkeää sekä yrityksille että akateemiselle maailmalle”, sanoo GrowDex®-tuotteesta vastaava Pia Nilsson UPM Biochemicals -liiketoimintayksiköstä.

Yhteistyö UPM:n kanssa on osoittautunut hyödylliseksi myös FIMM:lle, ja kokemukset ovat olleet positiivisia.

”Pyrkimyksemme yksilöllisen lääketieteen alueella ovat mahdollisia, koska teemme tiimitiedettä. Tutkimusprojekteissamme on mukana monia erikoisasiantuntijoita: kliinikoita, perustutkijoita ja teknologia-asiantuntijoita. Tällainen yhteistyö auttaa meitä ymmärtämään paremmin syöpäsolujen biologiaa ja lääkeainevastetta. Tulevaisuudessa tieto voi toivottavasti auttaa myös potilaita”, sanoo Vilja Pietiäinen.

Lue lisää

Solut kasvavat nanosellussa

GrowDex-hydrogeeli voitti kemianteollisuuden innovaatiopalkinnon

UPM Biochemicalsin GrowDex-sivut

Pääkuva: GrowDex®-tuotteesta vastaava Pia Nilsson UPM Biochemicals -liiketoimintayksiköstä ja FIMM:n vanhempi tutkija Vilja Pietiäinen.

 

Saara Pakarinen