UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Pakkausteollisuuden tulevaisuus on ympäristöä vähän kuormittava ja yksilöllinen
Artikkeli | 11/16/2016 09:28:00

Pakkausteollisuuden tulevaisuus on ympäristöä vähän kuormittava ja yksilöllinen

Tuotteiden suojaaminen pysyy pakkauksen päätehtävänä myös tulevaisuudessa, mutta pyrkimys tuotteiden ympäristövaikutusten vähentämiseen muokkaa pakkausteollisuutta. Packaging Newsin toimittaja Philip Chadwick ja muotoilija ja pakkausteknologian DI Noora Nylander pohtivat, miltä pakkaaminen voi näyttää vuonna 2030.

”Luvassa on entistä ekologisempien materiaalien kehittämistä ja suunnittelua. Muun muassa Iso-Britanniassa teollisuus on vastannut haasteeseen kehittämällä biohajoavia tai paremmin kierrätettäviä pakkauksia. Pakkaaminen on pieni mutta näkyvä ja tärkeä tuotantoketjun osa, joten kuluttajat ja myös lainsäätäjät vaativat teollisuutta vähentämään pakkausmateriaalien käyttöä”, huomauttaa Philip Chadwick.

philip-chadwick-225x300

Philip Chadwick

Esimerkiksi älykkäiden elintarvikepakkausten suunnitteluun liittyvät innovaatiot ovat elintarviketeollisuudelle tärkeitä. Tuotteet säilyvät tuoreina ja käyttökelpoisina kauemmin ja pois heitettävän jätteen määrä pienenee.

Innovaatioista toimiviksi tuotteiksi

Noora Nylander opettaa käyttäjälähtöistä ja ympäristötehokasta muotoilua pakkausmuotoilun sekä teollisen muotoilun opiskelijoille Lahden ammattikorkeakoulussa.

”Kuitupakkaaminen, kuten pakkaaminen paperiin ja kartonkiin, lisää varmasti suosiotaan muovien korvaajana tulevaisuudessa. Toisaalta esimerkiksi Suomessa tehdään biotaloudessa runsaasti uusiin pakkausmateriaaleihin liittyvää tutkimusta. Uusia pakkausmateriaaleja luodaan biokomposiiteista, biohajoavista muoveista ja erilaisten kuitujen yhdistelmistä.”

Uusien biopohjaisten materiaalien on oltava kustannuksiltaan ja käytettävyydeltään vähintään yhtä hyviä kuin nykyiset materiaalit. Ruotsalainen muotoilutoimisto Tomorrow Machine näyttää suuntaa tutkimalla ja kehittämällä itsestään häviäviä biopakkauksia. Yrityksen visiona on luoda pakkauksia, joiden elinkaari on yhtä pitkä varsinaisen tuotteen kanssa. Kun pakkauksen sinetti on rikottu, pakkaus haihtuu samalla kun tuotetta käytetään.

Personoitua tuotantoa

Tietotekniikan ja digitaalisen painoteknologian kehitys mahdollistaa pakkausten yksilöllisen suunnittelun ja pienemmät painoerät. Chadwick arvioi, että digitaalinen painatus ei korvaa analogista teknologiaa – menetelmät täydentävät toisiaan. ”Analogista teknologiaa käytetään suurten volyymien painotuotteissa myös tulevaisuudessa.

Digitaalisen painamisen kehityksellä on kytkös kestävään kehitykseen: tuotteita voidaan valmistaa pienemmissä sarjoissa kannattavammin ja käyttää vähemmän raaka-aineita.” Digitaalisen painatuksen kehitys on myös tuonut pakkausteollisuuden markkinoinnin ytimeen. Muutamat suurten painokoneiden valmistajat ovat kiinnostuneet kehityksestä ja panostavat kehitykseen vahvasti.

”Digitaalista painatusta, 3D-tulostusta tai vaikka laserleikkausta hyödyntämällä voidaan tehdä pienempiä personoituja tuotantoeriä kustannustehokkaasti. Suurten tuotantolaitosinvestointien sijaan nämä teknologiat pystyvät tarjoamaan kevyempiä ja joustavampia valmistusprosesseja. Esimerkiksi 3D-tulostamista voidaan nykyään tehdä monenlaisilla materiaaleilla”, Nylander lisää.

Kuluttajatietoa sosiaalisesta mediasta

Ihmiset kertovat mielellään kulutustottumuksistaan sosiaalisessa mediassa ja kulissien takaista tietoa ihmisten arkielämästä onkin nykyisin helpommin saatavilla. Tutkijoiden mukaan nuori sukupolvi ei välttämättä luota tuotemerkkien sanomaan, mutta jakaa sitäkin innokkaammin kuluttajainformaatiota ja käyttäjäkokemuksia.

”Muotoilussa hankimme kohderyhmän elämäntyyliin liittyvää tietoa esimerkiksi selaamalla valokuvia Instagramissa, jossa ihmiset kuvaavat vaikkapa kotiympäristöään tai kuinka he tuotteita käyttävät. Muotoilijan näkökulmasta tämän kaltainen visuaalinen havainnointi luo hyvän käsityksen kohderyhmästä”, sanoo Nylander.

Nylander uskoo, että pakkaus pysyy konkreettisena painettuna mediana, kun informaatio siirtyy yhä vahvemmin verkkoon. Digitaalinen informaatio voi kulkea tuotteiden valmistajien ja kuluttajien välillä esimerkiksi pakkauksiin liitettävien erilaisten älyominaisuuksien ja tunnisteiden ansiosta.

”Valmistajien ja pakkausteollisuuden olisi pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi sosiaalisesta mediasta saatavaa tietoa tehokkaammin. Nyt useimmat yritykset tyytyvät yksisuuntaiseen tiedon välittämiseen esimerkiksi yritysten internetsivustojen ja sosiaalisen median kanavien kautta.”

Kuvat: Tomorrow Machine, UPM

Miten kuluttajatrendien top 10 auttaa meitä ennustamaan muutoksia?

 

Vesa Puoskari