UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Oppimishaluisesta talousosaajasta kehittyi ihmisten johtaja
Artikkeli | 10/12/2016 12:27:00

Oppimishaluisesta talousosaajasta kehittyi ihmisten johtaja

Talouspäällikkönä työskentelevän Maiju Salon tyypillinen työpäivä UPM:n Record to Report -talousyksikössä Tampereella alkaa kupillisella kahvia työpöydän ääressä. Omat tapaamisensa, palaverinsa ja päivän tehtävänsä tarkistettuaan aloittaa Salo päivän ensimmäisen kierroksen avokonttorissa. Neljätoista alaista kertovat Salolle mitä työn alla parhaillaan on ja hän kartoittaa keskusteluiden avulla mahdolliset tarpeet lisätuelle ja päätöksentekoon. Esimiehenä Salo haluaa olla alaisilleen läsnä.

 

”Asiantuntijaorganisaatiossa jokaisella on omia vahvuuksia, monet alaiseni ovat parempia omassa työssään kuin minä koskaan voisin olla. Esimiehen onkin osattava kuunnella ja tulkita milloin toinen kaipaa ohjausta ja milloin delegointi ja kiitos perään toimivat paremmin. Esimiehenä kehittyy joka päivä ja virheistä oppii. Olen kohtalaisen tyytyväinen siihen, kuinka pystyn tukemaan tiimiäni: kannustan avoimeen keskusteluun, pyrin olemaan aina luottamuksen arvoinen ja haastan menemään rohkeasti eteenpäin”, Salo kertoo.

Salolla on paikallisten alaisten lisäksi ulkoisen yhteistyökumppaniyrityksen työntekijöistä koostuva tiimi Intiassa. Heihin Salo ei itse ole päivittäin yhteydessä, mutta saavutettavissa Skypen kautta aina tarpeen mukaan.

Leijonanosan päivästä vie erilaisiin kehitys- ja suunnittelupalavereihin osallistuminen ja niihin valmistautuminen. Tapaamisia on sekä talon sisäisten kollegoiden että yhteistyökumppaneiden kanssa. Salon tiimin vastuulla on talousraportointi johdolle ja sidosryhmille ja raportoinnin kehittäminen pitkällä tähtäimellä bisnesten tarpeiden mukaisesti. Suunnitelmia, ennusteita ja kehitystyötä tehdään useiksi vuosiksi eteenpäin.

”Pitkälle tulevaisuuteen tehtävät suunnitelmat eivät tietysti ole yhtä tarkkoja kuin ne suunnitelmat, joita laadimme lähitulevaisuudelle. Tehtävämme on luoda erilaisia skenaarioita: Mitä tapahtuisi jos liikkuisimme tähän suuntaan? Maailmaa muuttuu nopeasti, mutta yhteinen tulevaisuuden suunta auttaa tekemään johdonmukaisia päätöksiä tässä hetkessä”, Salo kertoo.

Esimiestyö vaatii hyviä viestintätaitoja ja paineensietokykyä

Salo on työskennellyt nykyisessä tehtävässään hieman yli vuoden. Sitä ennen hän haki esimieskokemusta tiiminsä vetäjänä ja Financial Controllerina. Työvuosia UPM:llä on kertynyt pian seitsemän ja tehtävä on vaihtunut tiuhaan: Salo on viettänyt yhdessä pestissä tyypillisesti alle vuoden. Salo aloitti hankinnassa ja siirtyi siitä ostolaskujen käsittelyyn, sitten kirjanpitoon, prosessiasiantuntijaksi kehityshankkeisiin ja viimeisimpänä Financial Controller -tehtävään ja siitä nykyiseen työhönsä.

”Sekä minun tehtäväni että koko UPM:n talousfunktio ovat muuttuneet nopeasti viimeisinä vuosina. Minulle se on opettanut, että muutos ei ole kertatapahtuma vaan jatkuva prosessi. Muutoksen kautta oppii aina uutta ja itselleni se on tuonut paljon mahdollisuuksia.”

Salo päätyi opiskelemaan liiketaloutta Tampereen ammattikorkeakouluun toimittuaan ensin hetken aikaa yrittäjänä hyvinvointialalla. Opiskeluaikana hän ei osannut ennustaa, minkälaisia taitoja työelämä todellisuudessa tulee vaatimaan.

”Nykyisessä työssäni korostuu yhdessä tekeminen, sosiaaliset taidot ja ihmisten johtaminen. Ne nousevat vahvan talousymmärryksen kanssa melkein yhtä tärkeinä esille. Täytyy muistaa, että näitäkin taitoja pystyy kehittämään, onnistua voi sekä introvertti että ekstrovertti.”

Hyvinä esimieskokemuksina Salo mainitsee harjoitteluaikaisen esimiehensä tavan antaa vastuuta ja luottamusta myös uransa alussa olevalle harjoittelijalle sekä myöhemmin toisen esimiehen kanssa käydyn avoimen keskustelun, jossa esimies suositteli häntä pysymään vielä entisessä tehtävässään kasvamassa, vaikka intoa olisi ollut jo mennä eteenpäin. ”Esimies oli silloin oikeassa ja onneksi sanoi sen myös ääneen. Arvostan esimiestyössä luovia lähestymistapoja ja avointa, luottamuksellista keskustelua, jossa jokainen itse omistaa omat asiansa ja pääsee itse vaikuttamaan niihin.”

UPM:n ryhmähengen Salo on kokenut aina hyväksi. Se rakentuu tekemällä töitä yhdessä ja juttelemalla muistakin kuin työasioista. Talousalan haastavana puolena Salo mainitsee aikataulu- ja kustannuspaineet.

”Painetta, muutosta ja deadlineja alalla on ja välillä joudutaan joustamaan, niin työnantaja kuin työntekijäkin. Toisinaan työtä ja vapaata taas voi järjestellä hyvinkin vapaasti. Niille, jotka kaipaavat tasaisuutta, ei talousala välttämättä sovi. Itse arvostan UPM:n kansainvälisyyttä ja monipuolisia työmahdollisuuksia sekä matalaa hierarkiaa. On myös ollut hienoa seurata yhtiön kykyä uudistua viime vuosina. Onnistumisen kokemukset työssä ovat myös tärkeitä. Niitä syntyy, kun joku tiimistä onnistuu ylittämään itsensä, kun pystyy tarjoamaan oikeanlaista tukea haasteen edessä tai jos onnistuu avaaman uuden mahdollisuuden toiselle”, sanoo Salo.

Tulevia urasuunnitelmiaan Salo ei vala kovin tiukkaan muottiin.

”En tee liian tiukkoja suunnitelmia, sillä silloin hyvä tilaisuus voi mennä ohi vain siksi, että se ei kuulu suunnitelmaan. Olen perusluonteeltani positiivinen ja uskon, että elämä kantaa, siitä on ollut paljon iloa ja hyötyä myös työelämässä”, kertoo Salo.

Tutustu avoimiin työpaikkoihin täällä tai LinkedInissä »

 

Saara Töyssy