UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • YK:n maailman vesipäivä – Kohti kestävämpää vedenkäyttöä monella rintamalla
Artikkeli | 03/22/2016 05:00:00

YK:n maailman vesipäivä – Kohti kestävämpää vedenkäyttöä monella rintamalla

Tänään vietetään YK:n maailman vesipäivää. Vuodesta 1992 vietetty päivä muistuttaa veden merkityksestä taloudellisen tuottavuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin rakentajana. Samalla kiinnitetään huomiota puhtaan veden merkitykseen ihmisarvoisen elämän perusedellytyksenä ja ympäristön hyvinvoinnin kivijalkana.

UPM tarkkailee ja arvioi vedenkäyttöään niin ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin kuin tuotannon resurssitehokkuudenkin näkökulmasta. UPM:n juuri julkaisemissa kestävän kehityksen tavoitteissa vuodelle 2030 on mukana kolme veden käyttöön liittyvää tavoitetta: jäteveden määrää vähennetään 30 prosenttia, kemiallista hapenkulutusta vähennetään 40 prosenttia ja kaikki jäteveden puhdistukseen käytettävät ravinteet tulevat vuoteen 2030 mennessä olemaan kierrätettyjä. Tavoitteet on asetettu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ohjaamana. (Lue lisää 2030-tavoitteista.)

Viimeisin tavoitteista on myös Itämeren hyvinvoinnista huolehtivalle Baltic Sea Action Group -säätiölle (BSAG), tehty uusi sitoumus. Säätiön tavoite on parantaa Itämeren tilaa etsimällä yhdessä yritysten kanssa tehokkaita ratkaisuja meren hyvinvointia varjostaviin ongelmiin, joihin kuuluvat muun muassa rehevöityminen ja vaaralliset aineet. Itämerta pidetään yhtenä maailman saastuneimmista meristä.

Tällä hetkellä suurin osa jätevesien käsittelylaitoksissa käytetyistä ravinteista on UPM:llä teollisesti tuotettuja ravinteita. Tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä siirtyä käyttämään ainoastaan mahdollisuuksien mukaan paikallisesti tuotettuja ja aina kierrätettyjä ravinteita. UPM kartoittaa ensin nykyiset käytäntönsä ravinteiden hankinnasta ja etsii uusia vaihtoehtoisia tapoja toimia ja paikallisia yhteistyökumppaneita. Tämän jälkeen alkaa pilottiprojekti, jossa kehitetään uudet toimintatavat. Pilotin jälkeen uudet toimintatavat otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti.

UPM on onnistuneesti täyttänyt Baltic Action Sea Groupille aikaisemmin tekemänsä kaksi lupausta. Vuonna 2010 UPM tutki tuhkan käyttöä maatalouslietteiden suodattimena maanrakennuksessa ja vuonna 2013 UPM päivitti tuotannossaan ympäristölle haitallisten kiellettyjen kemikaalien listan.

Kiertotalouden edelläkävijänä UPM etsii jatkuvasti tapoja toimia ympäristön kannalta järkevämmin, jokaisen askeleen takana ovat oman alansa parhaat asiantuntijat ja suuri intohimo tehtävään työhön.

Mitä sinä voit tänä vuonna tehdä vesistöjemme hyväksi? Käy esimerkiksi Baltic Sea Action Groupin sivuilla ja katso miten oma toimintasi vaikuttaa Itämeren hyvinvointiin.

Osallistu Twitterissä käyttämällä tagia #maailmanvesipaiva ja #WorldWaterday

 

Lue myös nämä

UPM tuki Norges Bank Investment Management -sijoitusyhtiötä kestävän vedenkäytön ohjeiden luomisessa: Vedenkäytön asiantuntemusta

UPM mukana WASH-hankkeessa – hyvä hygienia työssä luo maailmanlaajuista hyvinvointia.

Tutustu suomalaisten yritysten BSAG-sitoumuksiin.

Uruguay-joen tilaa tarkkaillaan jakuvasti: Vuosikertomus

 

Saara Töyssy