UPM.FI
Artikkeli | 03/14/2016 13:20:00

Vedenkäytön asiantuntemusta

Yksi UPM:n osakkeenomistajista, maailman suurimpiin sijoittajiin kuuluva Norges Bank Investment Management (NBIM), julkaisi vuonna 2015 uuden version yrityksille tarkoitetusta Water Management – Expectations to companies -vedenkäyttöoppaasta. Oppaassa kerrotaan, kuinka NBIM sijoittajana edellyttää yritysten vastaavan vesivaroja koskeviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

UPM osallistui oppaan kehitystyöhön, sillä sen vedenkäytön raportointi on ollut huipputasoa NBIM:n sijoituskohteiden tarkastelussa. Tällainen yhteistyö kuvaa hyvin, kuinka sijoittajat ja yritykset ovat alkaneet yhdessä edistää kestävän kehityksen parhaita käytäntöjä. Vastuullisuuden sisällyttäminen sijoituspäätöksiin tehostaa riskien ja mahdollisuuksien hahmottamista ja tuo lisäarvoa sekä yritykselle että yhteiskunnalle.

Vettä koskevien riskien analysoinnilla on suuri merkitys UPM:n liiketoimintastrategialle ja toiminnalle. UPM pyrkii parantamaan vedenkäyttö- ja energiatehokkuuttaan useilla vedenkäyttöön liittyvillä investoinneilla. UPM:n vedenkulutukseltaan suurimmat tuotantolaitokset sijaitsevat alueilla, joilla on riittävästi vettä saatavana. Laadukas makea vesi on keskeinen edellytys esimerkiksi laadukkaiden paperituotteiden valmistamiselle.

UPM:n kaikki sellu- ja paperitehtaat on merkitty vesivarantoja kuvaaviin vedensaatavuuskarttoihin (WSI, Water Stress Index), ja yhtiö raportoi tehtaiden veden saatavuusriskeistä säännöllisesti. UPM viestii myös veteen liittyvistä riskeistä toimitusketjussaan ja käyttää useita julkisesti raportoitavia vedenkäytön mittareita sekä konserni- että tehdastasolla. Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi prosessijäteveden määrä sekä päästöt vesistöihin.

Lue lisää: www.upm.fi/vastuullisuus

22. maaliskuuta vietetään Yhdistyneiden kansakuntien Maailman vesipäivää

 

Sini Paloheimo