UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Innovaatiot kaupallistetaan yritys- ja tutkimusyhteistyössä
Artikkeli | 02/25/2016 11:55:00

Innovaatiot kaupallistetaan yritys- ja tutkimusyhteistyössä

UPM:n Biofore-strategia perustuu uusiutuvan puubiomassan monipuoliseen käyttöön innovatiivisella, resurssitehokkaalla ja kestävällä tavalla. UPM:n tutkimus- ja kehitystyössä syntyy paljon innovaatioita, jotka kaikki eivät sellaisenaan sovellu osaksi UPM:n liiketoimintaa. Uuden teknologian tai liiketoimintaidean liikevaihtopotentiaali voi olla UPM:n mittakaavassa liian pieni, tai kyseinen idea ei sovellu UPM:n liiketoiminta-alueisiin. Tällöin UPM hakee vaihtoehtoisia teknologian kaupallistamisreittejä. Teknologia tai patentti voidaan lisensioida tai myydä kumppanille, joka vastaa teknologian jatkokehittämisestä ja kaupallistamisesta.

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) vuonna 2012 perustama sijoitusyhtiö Green Campus Innovations (GCI) on yksi UPM:n yhteistyötahoista innovaatioiden kaupallistamisessa. Yliopiston, sijoitusyhtiön ja UPM:n yhteistyössä yhdistyvät biotalouden, tuotantotalouden, liiketalouden sekä markkinoinnin osaaminen. LUT on UPM:n pitkäaikainen tutkimusyhteistyökumppani ja yhteistyö on luontevaa myös kaupungissa sijaitsevan UPM:n tutkimuskeskuksen vuoksi.

Kesällä 2015 UPM ja LUT allekirjoittivat lisenssisopimuksen UPM:n kehittämästä Biokenno-teknologiasta. LUT on hakenut ja saanut rahoitusta teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesiltä BioKenno-tuotteen jatkokehittämistä ja kaupallistamisselvitystä varten. GCI:llä on merkittävä rooli Biokenno-teknologian kaupallistamisessa ja yrityksen kehittämisessä.

Biokenno-teknologia on lisensoitu yliopistolle, joka kokoaa tutkijaryhmän jatkotutkimukseen ja tuotteen kaupallistamismahdollisuuksien selvittämiseen. Kaksivuotisen projektin jälkeen teknologia ja osaaminen voidaan siirtää uutta liiketoimintaa varten perustettavalle yritykselle. BioKenno on kauppapuutarhakäyttöön sopiva maatuva, kartonkipohjainen kasvatusalusta, jolla voi korvata esimerkiksi kivivillan.

UPM ja GCI ovat myös käynnistämässä teollisia symbiooseja tutkivan hankkeen. Hankkeessa hyödynnetään Nordic Innovation Accelerator -alustaa, joka tuo yhteen potentiaaliset yritykset ja rahoittajat. Hanke nivoutuu osaksi UPM:n projekteja, joilla haetaan Kaukaan tehdasintegraatin sivuvirroille uusia käyttökohteita ja yrityskumppaneita. Tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa ja UPM Teolliset symbioosit -konsepti. Yritysyhteistyössä on aina kyse liiketoiminnasta, mutta myös kasvun ja uusien työpaikkojen luomisesta.

Lue lisää: www.upm.com/innovaatiot

Tutustu Green Campus Innovationsiin: http://greencampusinnovations.fi/ 

 

Saara Töyssy