UPM.FI
Artikkeli | 08/13/2015 11:22:00

Parannuksia jätevedenpuhdistamoilla

UPM Biofore

Kestävä vedenkäyttö on yksi UPM:n keskeisistä ympäristöperiaatteista.

Vuonna 2013 UPM sai päätökseen investoinnit jätevedenpuhdistamoihin UPM Nordlandin paperitehtaalla Saksassa ja UPM Pietarsaaren sellutehtaalla. Pietarsaaressa sellutehtaan jätevedenpuhdistamon ajomallien optimointi jatkui vuonna 2014. Työssä auttoi osana Clean Run -kampanjaa perustettu työryhmä, joka keskittyy kaikkien jätevedenpuhdistamoiden hyvien ajotapojen jakamiseen ja poikkeustilanteisiin valmistautumiseen.

UPM arvioi parhaillaan vedenkäyttöä ja materiaalitehokkuutta usealla tehtaallaan. ”Tärkein tavoitteemme on hyödyntää jätevedenpuhdistamoita mahdollisimman pienin päästöin ja maksimoimalla laitosten energiatehokkuus. Jätevedenpuhdistamoiden laajennukset auttavat saavuttamaan pitkän aikavälin ympäristötavoitteet ja ovat yhtiön Bioforestrategian mukaisia”, vesiasioista vastaava päällikkö Seija Vatka sanoo. UPM Changshun tehdas Kiinassa investoi parhaillaan typen poiston tehostamiseen jätevedenpuhdistamollaan. UPM pyrkii tekemään paikallista yhteistyötä kierrätettyjen ravinteiden käytön lisäämiseksi jätevedenpuhdistamoilla. ”Jätevedenpuhdistamoiden uudistukset auttavat meitä saavuttamaan ympäristötavoitteemme ja ovat Biofore strategian mukaisia”, Seija jatkaa.