UPM.FI
Artikkeli | 07/23/2015 09:29:00

Läpinäkyvyys kilpailuvalttina

UPM tarjoaa kattavaa, kolmansien osapuolten varmentamaa ympäristötietoa sekä konserni- ja tehdastasolla että yksittäisistä tuotteista. Myönteiset luvut kertovat tehtaiden tuotantoprosessien tehostumisesta ja yhtiön hyvästä ympäristösuorituskyvystä.

Ulkopuolisen varmentamassa raportoinnissa korostuvat UPM:n panostukset ympäristösuorituskyvyn parantamiseen.

"Maailmanmarkkinoilla kaikkia toimijoita tulee arvioida samoin perustein. Sitoutumisemme jatkuvaan parantamiseen ja läpinäkyvyyteen on meille kilpailuvaltti ja vahvistaa asemaamme alan johtavana yrityksenä", UPM:n ympäristö- ja yritysvastuujohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa sanoo.

Konsernitasolla UPM soveltaa Global Reporting Initiativen (GRI) G3-raportointiohjeistoa yritysten ja organisaatioiden yritysvastuun mittaamisessa ja raportoinnissa. Vuonna 2015 UPM ottaa käyttöön GRI4-ohjeiston.

Kaikki UPM:n sellu- ja paperitehtaat Euroopassa sekä UPM Fray Bentosin sellutehdas Uruguayssa ja Changshun paperitehdas Kiinassa on sertifioitu EU:n EMAS-asetuksen (EU Eco-Management and Audit Scheme) mukaisesti. Ympäristöjärjestelmän lisäksi EMAS edellyttää ulkopuolisen todentajan vahvistamaa ympäristöselontekoa, mikä lisää ympäristötietojen uskottavuutta ja luotettavuutta. UPM on ollut mukana EMAS-järjestelmässä jo 20 vuotta.

UPM:n tuotteille on myönnetty useita ympäristömerkkejä, kuten EU:n ympäristömerkki, saksalainen Blauer Engel -merkki sekä PEFC- ja FSC-metsäsertifikaatit.

UPM on suurin EU:n ympäristömerkin saaneiden sanomalehti- ja toimistopaperien sekä graafisten paperien valmistaja. Ympäristömerkkien avulla UPM osoittaa täyttävänsä kolmansien osapuolien odotukset tuotteiden ympäristösuorituskyvyn suhteen.