UPM.FI
Artikkeli | 06/25/2015 10:17:00

Turvallisesti tieliikenteessä

UPM:n vaneriset WISA-lattiaratkaisut ovat vakiinnuttaneet paikkansa Euroopassa: vuosittain maanteille tulee yli 40 000 uutta rekkaa, joiden perävaunuissa on WISA-lattia. Uuden WISA-TopGrip-ratkaisun myötä UPM on taas kehityksen suunnannäyttäjä ja tarjoaa äärimmilleen kehitettyä lisäpitoa.

Toukokuussa 2014 kuljetusyritys Ansorge Logistikin rekka lähti noutamaan useiden tonnien painoisia paperirullia UPM:n tehtaalta Saksan Augsburgista. Ansorge on erikoistunut raskaiden, kuormalavoille pakattujen lastien kuljetukseen ja se on ollut UPM:n luottokumppani jo 20 vuoden ajan. Yritys tuntee hyvin raskaiden kuljetusten vaatimukset sekä lastin ja työntekijöiden suojaamiseen liittyvät tiukat turvallisuussäännökset.

Nykyisten määräysten mukaan perävaunuun on asetettava lastin liukumisen estävät kitkamatot, ennen kuin rekka voidaan lastata. Matot ovat kertakäyttöisiä, eli ne hävitetään, kun lasti saapuu määränpäähänsä. Prosessi vie paljon aikaa ja rahaa, ja siihen liittyy myös työturvallisuusriskejä.

Ansorgen kuljetus Augsburgista oli kuitenkin erityinen: rekan perävaunussa testattiin silloin ensimmäistä kertaa UPM Plywoodin uutta WISA-TopGrip-lattiavaneria. WISA-TopGripin etu on liukumaton pinnoite, jonka ansiosta kertakäyttöisiä kitkamattoja ei tarvita. Kun perävaunuun on asennettu liukumaton WISA-TopGrip-lattia, lastaamiseen ja purkamiseen kuluva aika lyhenee merkittävästi – turvallisuudesta tinkimättä. UPM:n kehittämä ratkaisu on todellinen innovaatio, joka tukee ympäristöarvoja ja tuottaa merkittävää lisäarvoa niin UPM:lle kuin sen kumppaneillekin.

Ajansäästö viisi minuuttia kuormaa kohden

WISA-TopGripin keskeinen ominaisuus on liukumaton, polyureapohjainen pinnoite, joka ei pelkästään takaa lattian pitoa vaan parantaa myös sen kestävyyttä. Kuten kaikki WISAlattiaratkaisut, myös TopGrip on suunniteltu kestämään rekan tyypillisen käyttöiän eli vähintään neljästä viiteen vuotta.

– Koekäyttöjakson päättyessä, noin 230 lastauskerran jälkeen, lattiassa ei ollut minkäänlaisia kulumisen merkkejä. Tämän erinomaisen tuloksen ovat vahvistaneet myös tutkimuslaitos Dekran mittaukset, kertoo Ansorge Logistikin johtaja Wolfgang Thoma.

Jos lattiapinnoite kuitenkin jostain syystä vaurioituisi lastauksen yhteydessä, onnistuu yksittäisten vauriokohteiden korjaaminen helposti ja nopeasti.

Ansorgen rekat kuljettavat päivittäin keskimäärin 30 kuormaa eri kohteisiin. WISA-TopGripin ansiosta aikaa säästyy noin viisi minuuttia kuljetusta kohden, mikä mahdollistaa kuljetusmäärän kasvattamisen. Samalla myös UPM voi käsitellä huomattavasti enemmän toimituksia ja kasvattaa omaa kannattavuuttaan.

Enemmän tehoa, vähemmän jätettä

Myös turvallisuuden parantuminen on merkittävä etu: kuljettaja välttyy liukuestealustan levittämiseen liittyviltä loukkaantumisriskeiltä. TopGrip-ratkaisua käytettäessä kuorman turvalliseen kiinnittämiseen tarvitaan vain kuorman sidontaliinat.

– Turvallisuusvaatimusten täyttäminen ja toiminnan kehittäminen ovat Ansorgelle keskeisiä asioita. Meille on kunnia-asia toimittaa asiakkaidemme lastit ongelmitta perille ja taata myös työntekijöidemme turvallisuus, Thoma toteaa.

Ansorge testasi WISA-TopGripratkaisua puolen vuoden ajan. Koekäyttö oli menestys, ja nyt yritys ottaa ratkaisun käyttöön kaikissa rekoissaan. Vuoteen 2017 mennessä kaikki Ansorgen 300 perävaunua on varustettu uudella lattiaratkaisulla.

UPM tekee läheistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa kehittääkseen ihanteellisia ratkaisuja eri käyttökohteiden tarpeisiin. WISA-TopGrip tuottaa lisäarvoa myös UPM:lle itselleen. Kun kertakäyttöisiä kitkamattoja ei enää tarvittu Schongaun paperitehtaalla, sen jätemäärä väheni viime vuonna noin 192 m3. Tämä tukee UPM:n Biofore-konseptia ja sitoutumista kestävään kehitykseen ja ratkaisuihin, jotka tuottavat sekä ympäristö- että taloudellista arvoa.