UPM.FI
Artikkeli | 06/26/2015 08:47:00

Oikein toimimalla kohti menestystä

UPM on valittu Nordean vastuullisen sijoittamisen Nordic Stars -rahastoon, joka arvioi yrityksiä niin yritysvastuun kuin taloudellisen tuloksen perusteella.

Vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Antti Savilaakso kertoo, että Nordean hiljattain lanseeraamaan Nordic Stars rahastoon kuuluu pohjoismaisia yrityksiä talouden eri sektoreilta.

– Meillä on käytössä tietty tutkimusmetodologia, jonka avulla teemme jokaiselle mahdolliselle sijoituskohteelle yritysvastuuanalyysin.

Arvioinnin lähtökohtana ovat kestävän kehityksen trendit eli se, kuinka yritykset suhtautuvat ja vaikuttavat toiminnallaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai luonnonvarojen ja veden käyttämiseen.

UPM:n Biofore-strategia sopii hyvin tähän viitekehykseen. Energiantuotannossa UPM käyttää luotettavia, vähäpäästöisiä ja kustannuskilpailukykyisiä energianlähteitä.

UPM:n tuotteet perustuvat kestävistä lähteistä hankittuihin uusiutuviin raaka-aineisiin. Tuotteista valtaosa on kierrätettäviä, ja UPM kierrättää monet niistä myös itse muun muassa paperiksi, biokomposiiteiksi ja energiaksi.

– Lisäksi arvioimme yrityksen suhdetta tärkeimpiin sidosryhmiinsä, kuten henkilöstöön, alihankkijoihin, asiakkaisiin ja sijoittajiin. Tarkastelemme myös sitä, kuinka yritys suhtautuu esimerkiksi tuotantolaitosten paikallisiin ympäristövaikutuksiin, lisää Savilaakso.

Myös yrityksen tuotteet sekä tutkimus- ja kehityspanostus tulevaisuuden tuotteisiin ovat analyysin kohteena. UPM:n kehityksen kärjessä ovat esimerkiksi puupohjainen uusiutuva diesel sekä biokemikaalit ja biokomposiitit.

– Rahaston perustamisen yhteydessä teimme yritysvastuuanalyysin myös UPM:stä, ja totesimme yhtiön sopivan erittäin hyvin tämäntyyppiseen sijoitusrahastoon, kertoo Savilaakso.

Eettisesti kestävää liiketoimintaa

Savilaakso painottaa, että yritysvastuuarviointi kulkee talousanalyysin kanssa rinnatusten.

– Markkinoilla vallitsee usein virheellinen käsitys, että yritysvastuuseen liittyvien asioiden hyvä hallinta ja korkea tuotto olisivat toisensa poissulkevia tekijöitä.

– Käytännössä asia on useimmiten päinvastoin. Vastuulliset yritykset ovat lähtökohtaisesti hyviä sijoituskohteita, sillä niissä johtaminen on laadukasta ja pitkälle aikavälille laaditun strategian mukaista, hän huomauttaa.

Toimivan johtamisjärjestelmän ansiosta yritys ennakoi hyvin riskejä ja on siten hyvä kohde sijoittajalle. Ikäviä yllätyksiä sattuu harvemmin.

– Yritysvastuuseen liittyvien asioiden hyvä hallinta parantaa sijoituspäätöstemme laatua pidemmällä aikavälillä. Samalla myös yrityksen talousjohdon työ helpottuu, kun osakkeella ei käydä niin nopeaa kauppaa markkinoiden vaihteluiden mukaan, vahvistaa Savilaakso.

– Parhaimmassa tapauksessa löydämme yrityksiä, jotka menestyvät erittäin hyvin molemmilla sektoreilla, joten näiden osakkeet päätyvät myös sijoitussalkkuumme.

Tarjolla pian myös yksityisille sijoittajille

Tavalliseen osakerahastoon verrattuna vastuullisen sijoittamisen rahastoissa osakkeita on hieman vähemmän, ja myös vaihtuvuus on pienempi.

– Rahastot pitävät osakkeita salkussaan keskimäärin 3-5 vuotta, mutta käytännössä salkunhoitaja arvioi työssään päivittäin, ovatko osakehankintojen perusteena olleet olettamukset kunnossa edelleen, Savilaakso kertoo.

Nordea on markkinoinut Nordic Stars -rahastoa aluksi pääasiassa institutionaalisille sijoittajille, mutta vähitellen tarjontaa laajennetaan myös yksityisille sijoittajille.

 

Vesa Puoskari