Välkommen till UPM:s säkerhetsintroduktion!

UPM:s säkerhetsintroduktion ger dig en översikt om hur du säkrar dig en trygg arbetsdag på UPM.

Service-, byggnads-, eller annan som utför tjänster

Ifall du arbetar eller utför tjänster i UPM:s utrymmen, bör du genomgå följande säkerhetsintroduktionsmoduler:

  • UPM:s allmänna säkerhetsintroduktion, vilken täcker bolagets globala säkerhetsärenden
  • Aktuella  enhetens  introduktion som omfattar lokala säkerhetsföreskrifter och rekommendationer

Förare av tunga fordon

Ifall du är förare av tunga fordon och är i tjänst hos ett finländskt transportföretag eller utför transporttjänster för en underleverantör till ett finländskt transportföretag, bör du utföra säkerhetsintroduktion för förare av tunga fordon. Övriga introduktioner krävs inte.

Alla moduler fins under UPM säkerhetsintroduktion:

Ifall du utför arbete vid flera av UPM:s enheter, bör du ha ett intyg som är i kraft över utförd introduktion skilt för varje enhet. UPM:s allmänna säkerhetsintroduktion görs endast en gång.

Introduktionerna är i kraft högst tre år. Ikraftvarandet kan variera enhetsvist eller när introduktionens innehåll ändrar väsentligt.