​UPM:n verkkosivustojen tietosuojakäytäntö


​Lue tätä sivustoa koskevat ehdot huolellisesti, ennen kuin käytät WWW-palveluamme ("Palvelut").

Käyttämällä Palveluja sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Älä käytä Palveluja, jos et hyväksy kaikkia ehtoja ja suostu noudattamaan niitä.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee tällä internetsivuilla tarjottavia Palveluja. UPM-Kymmene-konserniin kuuluvien yritysten (”UPM”) omia sivustoja saattavat koskea myös muut ehdot.

Muut kuin henkilötiedot

Palvelujen käyttö ja IP-osoitteesi kirjautuu lokiin. Lokin tarkoitus on kerätä tietoja palvelujen käyttömääristä, käyttötavoista, kävijämääristä, järjestelmävirheistä sekä siitä, mitä osia palveluista on käytetty tai ei ole käytetty. Kerättyjä tietoja käytetään Palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Lokiin ei kerätä käyttäjän henkilötietoja (esimerkiksi nimeä, osoitetta, syntymäaikaa), ellei käyttäjä itse anna niitä. Lokiin ei myöskään kerätä mitään sellaisia tietoja, joiden perusteella yksittäisiä käyttäjiä voitaisiin tunnistaa. Palveluissa voidaan käyttää erilaisia tekniikoita, kuten Google Analyticsia ja Lead Forensicsia, jotka tuovat esille tiettyä teknistä tietoa, kuten tietokoneen käyttöjärjestelmän, verkkosijainnin, selaimen tyypin ja pyynnön lähettäneen Web-sivuston osoitteen sekä yrityksen nimen. Näiden tietojen perusteella UPM voi ottaa yhteyttä yritykseen mainonta- ja markkinointitarkoituksissa. Yritys voi aina kieltää suoramarkkinoinnin ja yhteydenotot markkinointitarkoituksissa.

Evästeet

Palveluissa saatetaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat käyttäjän tietokoneen kiintolevylle tallentuvia pieniä tekstitiedostoja. Evästeiden avulla ylläpidetään istunnon tilaa ja käyttäjän omia asetuksia palvelussa. Jos et halua vastaanottaa evästeitä etkä halua ilmoitusta niiden käyttämisestä, voit määrittää selaimen asetukset vastaavasti, jos se on mahdollista käyttämässäsi selaimessa. Huomaa, että tällöin et ehkä voi tarkastella tai käyttää sivuston kaikkia osia.

Henkilötiedot 

UPM noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Jotkin toiminnot UPM:n internet-sivustolla saattavat edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaisesti. UPM:lle ilmoittamiasi henkilötietoja (esimerkiksi nimi, tehtävänimike, osoite, puhelinnumero, faksinumero, yrityksen nimi, viitenumero ja kyselyn tiedot) käytetään palvelutarkoituksiin ja pyyntöjesi täyttämiseen. UPM tai sen edustaja saattaa ottaa sinuun yhteyttä, jos tarvitaan lisätietoja, kysymyksiisi vastaamiseen, pyyntösi täyttämiseen, markkinointitarkoituksiin (yksityishenkilöiden osalta vain, mikäli käyttäjä on rekisteröityessään ja/tai käyttäessään Palvelua antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa), mielipidekyselyihin, tuotekyselyihin tai sivuston hallintaa, teknistä kehitystä tai muita vastaavia tarkoituksia varten. Edellä mainittujen palvelujen toteuttamiseksi tai asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi henkilötietoja saatetaan siirtää UPM-konsernin yritysten välillä tai kolmannelle osapuolelle maihin, joissa tietosuojan taso ei välttämättä täytä EU:n oikeudellisia vaatimuksia. Käyttämällä Palvelua ja hyväksyttyään nämä ehdot asiakas antaa suostumuksensa mille tahansa tiedon siirrolle asuinmaansa rajojen ulkopuolelle yllämainittuihin tarkoituksiin. UPM pyrkii määrätyin toimenpitein (mm. sopimuksin) varmistamaan, että sen tytäryhtiöt, edustajat, konserniyhtiöt ja palveluntarjoajat noudattavat käyttäjän henkilötietoja käsitellessään UPM standardien mukaista tietoturvaa sijaintipaikastaan riippumatta. Tällaisen tiedon vastaanottajaa pyydetään suojaamaan luottamukselliset tiedot ja takaamaan henkilötietojen tietosuojan, eikä hän saa käyttää tietoja muihin tarkoituksiin. Henkilötietoja saatetaan käyttää yksityisyyden suojaan liittyvien tietojen tarkistamiseen, laittoman toiminnan, verkon käytön vaarantavan toiminnan tai Palvelujen toimittamisen estävän toiminnan tutkimiseen tai ehkäisemiseen. UPM:n menettelytapoihin ei kuulu tällaisten tietojen vuokraaminen tai myyminen kolmansille osapuolille. UPM voi kuitenkin luovuttaa tietoja viranomaisille lain niin edellyttäessä tai salliessa.

Jos annat henkilötietoja toisen henkilön, kuten puolison tai kollegan puolesta, oletamme, että sinulla on kyseisen henkilön lupa tietojen luovuttamiseen. Kun annat tietoja, annat samalla UPM:lle oikeuden vaihtaa antamiasi tietoja UPM:n tytäryhtiöiden välillä edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Toimittamalla aineistoa Palveluihin sitoudut siihen, että a) tällainen aineisto ei ole lainvastaista tai muutoin sopimatonta julkaistavaksi; b) olet ennen aineiston toimittamista kohtuullisin toimenpitein varmistanut, että toimittamasi materiaali ei sisällä viruksia tai muita haitallisia tai vahingoittavia osia; c) omistat aineiston tai sinulla on muutoin täysi oikeus toimittaa aineisto UPM:lle; ja d) pidättäydyt kaikista toimenpiteistä UPM:ää vastaa liittyen toimittamaasi aineistoon ja sitoudut korvaamaan UPM:lle kaikki vahingot, jotka sille aiheutuvat johtuen kolmannen osapuolen esittämistä väitteistä koskien toimittamaasi aineistoa.

Henkilötietojen suojaaminen

UPM säilyttää henkilötiedot lakien ja säädösten vaatimalla ja tarpeen mukaan tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. UPM on ryhtynyt henkilötietojen suojaamisen edellyttämiin toimiin tietojen luvattoman käytön ja väärinkäytön estämiseksi. Mikään järjestelmä ei kuitenkaan ole täysin turvallinen. 

Työhakemukset

Kun rekisteröidyt UPM-palvelun Työpaikat-osioon, annat yritykselle henkilötietojasi ja ilmaiset kiinnostuksesi työskentelyyn UPM-konsernissa. Anna sähköposti- ja katuosoitteeksi aina yksityiset yhteystietosi. UPM käsittelee tietojasi luottamuksellisina. Hakemuksen lähettämisen jälkeen rekrytointiin osallistuvat henkilöt pääsevät käyttämään tietojasi.

Rekisteröitymällä UPM-palvelun Työpaikat-osioon suostut siihen, että UPM ottaa sinuun yhteyttä rekrytointitarkoituksissa. Otathan huomioon, että kansallisen lainsäädännön vaatimusten mukaan kaikkien hakijoiden, joilla on Venäjän kansalaisuus, on toimitettava hakemukset avoimiin tehtäviin sähköpostitse. Yhteystiedot ovat täällä.

Rekrytointitehtävissä toimivat henkilöt saattavat työskennellä eri puolilla maailmaa sijaitsevissa UPM-konsernin yrityksissä tai kolmatta osapuolta edustavissa rekrytointiyrityksissä. Tästä syystä tietojasi saatetaan käsitellä myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa. Tietojen siirrossa käytetään asianmukaisia tietoturvakeinoja, jotta henkilötiedot voidaan suojata sovellettavan lain mukaisesti. Antamalla henkilötietosi suostut siihen, että tietosi tallennetaan ja että niitä käytetään ja käsitellään edellä mainitulla tavalla rekrytointitarkoituksia varten. Vastaat siitä, että antamasi tiedot ovat virheettömiä ja totuudenmukaisia. Lähettämällä hakemuksesi annat suostumuksesi siihen, että tietojasi käytetään avoimien toimien täyttämisen yhteydessä.

Voit hakea vain yhtä määritettyä tointa. Tietosi poistetaan sovellettavan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, kun hakuprosessi on päättynyt.

Alaikäiset

Alle 18-vuotiaat eivät saa lähettää tietojaan UPM:lle ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta, eivätkä alle 18-vuotiaat saa tehdä hankintoja tai muita oikeustoimia sivustossa ilman huoltajan suostumusta, ellei sovellettava laki sitä salli.

Voit tarkistaa ja päivittää tietosi ottamalla yhteyttä UPM:ään. Huomaa, että sinulla on oikeus tiedustella veloituksetta kerran vuodessa, mitä sinua koskevia henkilötietoja UPM käsittelee ja miksi. Tiedustelu tehdään lähettämällä UPM:lle omalla allekirjoituksella varustettu kirje, jossa lähettäjä ilmoittaa koko nimensä ja osoitteensa. Ota tällaisessa tilanteessa yhteyttä UPM:n henkilöstöosastoon.  

Tietojen tarkistaminen ja päivittäminen

Jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia niitä oikaistaviksi. Lisäksi käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä UPM:lle kirjallisesti UPM-Kymmene Oyj, PL 380, 00101 Helsinki.

​