UPM:s webbtjänster – sekretesspolicy

Läs villkoren som avser den här webbplatsen noggrant innan du går till och använder den här webbtjänsten ("tjänster")

Genom att få tillgång till tjänsterna samtycker du till följande villkor. Använd inte tjänsterna om du inte godkänner alla följande villkor.

Den här sekretesspolicyn gäller för tjänsterna. Det kan dock förekomma andra villkor på vissa webbplatser som tillhör de olika företagen i UPM-Kymmene Group ("UPM").

Information som inte är personlig

All aktivitet inom de här tjänsterna loggas och din IP-adress lagras i loggen. Syftet med loggen är att samla in information om volymer och mönster gällande användningen av tjänsterna, antal besökare, vilka delar av tjänsterna som har använts/inte använts samt om systemfel. Insamlade data används för att ytterligare utveckla och förbättra tjänsterna. I loggen samlas inga personliga användaruppgifter (namn, adress, födelsedatum osv.) om du inte själv har tillhandahållit dem. Där finns inte heller någon annan information som gör att du kan identifieras. Inom tjänsterna kan teknik, som exempelvis Google Analytics och Lead Forensics, användas och därmed röja viss teknisk information. Det kan gälla din dators operativsystem, nätverksplats, webbläsartyp och adress till en hänvisande webbplats, inklusive företagsnamn. Baserat på den här informationen kan UPM kontakta ett företag i marknadsföringssyfte. Företaget kan alltid förbjuda all direktreklam och kontakt i marknadsföringssyfte.

Cookies

Cookies kan användas inom tjänsterna. Cookies är små textfiler som lagras på din dators hårddisk. Cookies används för att upprätthålla sessionsstatus och dina personliga preferenser gällande tjänsten. Om du inte vill ta emot cookies eller inte vill ha meddelanden om när de placeras kan du ställa in webbläsaren enligt dina önskemål om webbläsaren medger det. Om du gör det ska du vara medveten om att du kanske inte kan se eller använda vissa delar av den här webbplatsen.

Personlig information

Om du tillhandahåller personlig information (namn, befattning, adress, telefon, fax, företagets namn, referensnummer, frågeinformation osv.) till UPM används informationen för att ge dig specialtjänster och uppfylla dina begäranden. Du kan kontaktas av UPM eller dess representant om ytterligare information, i syfte att besvara dina frågor, uppfylla dina begäranden, för marknadsföringsändamål, åsiktsenkäter, produktenkäter eller för teknisk administration och utveckling av den här webbplatsen eller liknande syften. Personlig information kan behöva överföras mellan företag i UPM Group eller tredje part i länder där skyddsnivån inte nödvändigtvis uppfyller lagstadgade krav inom EU, i syfte att utföra ovanstående eller uppfylla kundkrav. Mottagaren av sådan information måste skydda sekretessen och säkerheten för personlig information och inte använda den för något annat ändamål. Personlig information kan användas för att kontrollera annan lämplig sekretessrelaterad information, undersöka och bidra till att förhindra olaglig aktivitet eller aktivitet som äventyrar vårt nätverk eller på annat sätt förhindrar tillhandahållande av tjänsterna. UPM:s policy är att inte hyra ut eller sälja sådan information till tredje part. UPM kan överlämna information till myndigheter där så krävs eller godkänns i lagstiftningen.

Om du tillhandahåller personlig information om någon annan, t.ex. make/maka eller kollega, förutsätter vi att du har deras tillstånd att göra det. Du ger härmed även UPM rätt att utbyta information som du har tillhandahållit mellan UPM:s dotterbolag för ovan nämnda ändamål.

Skydda personlig information

UPM lagrar personlig information vid behov för att uppfylla lagstiftade eller reglerande föreskrifter eller enligt andra behov i enlighet med den här policyn. UPM bemödar sig om att vidta lämpliga åtgärder för att skydda din personliga information i syfte att förhindra obehörig och felaktig användning. Inga system är emellertid 100 % säkra.

Jobbansökningar

Genom att registrera dig på "Careers" inom UPM-tjänsten lämnar du dina personliga uppgifter till UPM och meddelar uttryckligen att du är intresserad av anställning hos UPM. Ange endast privata adresser för kontakt via e-post och reguljär post. UPM:s policy är att behandla dina uppgifter som konfidentiella. När du har skickat in ansökan får rekryteringspersonal tillgång till dina uppgifter.

Genom att registrera dig på "Careers" inom UPM-tjänsten samtycker du till att UPM kontaktar dig i personalärenden. Observera att nationella juridiska krav innebär att alla sökande med ryskt medborgarskap måste ansöka till lediga befattningar via e-post. Kontaktinformation finns här.

Rekryteringspersonal kan arbeta var som helst i världen inom UPM-koncernen eller vara anställda hos lämplig rekryteringsrelaterad tredje part. Därför kan det hända att personer i länder utanför EES får tillgång till dina uppgifter. När dina personuppgifter överförs vidtas lämpliga säkerhetsåtgärder som garanterar att uppgifterna skyddas enligt gällande lag. Genom att skicka in din personliga information godkänner du tillgång till samt lagring och bearbetning av informationen i personalärenden. Du ansvarar för att se till att uppgifterna är korrekta och sanningsenliga. Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att dina uppgifter används i syfte att tillsätta den lediga befattning du sökte till.

Du kan endast söka till en specifik befattning. Dina uppgifter tas bort enligt gällande lagstiftning när ansökningsprocessen har avslutats.

Minderåriga

Ingen information får skickas till UPM av personer som är yngre än 18 år utan tillstånd av en förälder eller målsman och personer som är yngre än 18 år får inte heller göra inköp eller vidta andra juridiska åtgärder på den här webbplatsen utan sådant tillstånd om inget annat anges i gällande lagstiftning.

Hantering av din information

Du kan granska och uppdatera din information genom att kontakta UPM. Observera att du en gång om året utan kostnad har rätt att fråga om vilka personliga uppgifter gällande dig som UPM bearbetar och varför, genom att skicka ett brev med din underskrift till UPM och ange ditt fullständiga namn och adress. Kontakta i sådana fall UPM HR. Om någon uppgift skulle vara felaktig har du rätt att få den korrigerad.