UPMs WWW-tjenester – personvernerklæring

 

Les vilkårene og betingelsene som gjelder for dette nettstedet nøye før du åpner og bruker denne World Wide Web-tjenesten ("Tjenestene")

 

Ved å bruke Tjenestene samtykker du i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene. Ikke bruk tjenestene hvis du ikke samtykker i alle vilkårene og betingelsene.

 

Denne personvernerklæringen gjelder for disse Tjenestene. Det kan imidlertid finnes andre betingelser på de bestemte nettstedene for de ulike selskapene i UPM-Kymmene Group ("UPM").

Ikke-personlig informasjon

All aktivitet på disse Tjenestene blir logget, og IP-adressen din blir lagret i loggen. Formålet med loggen er å samle inn informasjon om tjenestebruksmengde og -mønstre, antallet besøkende, hvilke deler av Tjenestene som har vært / ikke har vært brukt, samt systemfeil. De innsamlede dataene brukes til å videreutvikle og forbedre disse Tjenestene. Loggen samler ikke inn personlige brukerdata (navn, adresse, fødselsdato osv.) med mindre du selv har oppgitt slike data, og loggen inneholder heller ingen annen informasjon som kan identifisere deg. Disse Tjenestene kan bruke teknologi, for eksempel Google Analytics og Lead Forensics, som avslører bestemt teknisk informasjon, som datamaskinens operativsystem, nettverksplassering, nettlesertype og adressen til et henvisende nettsted, inkludert et firmanavn. Basert på denne informasjonen kan UPM kontakte et selskap for reklame- og markedsføringsformål. Selskapet kan alltids forby direkte reklame- og markedsføringskontakter.

Informasjonskapsler

Det kan brukes informasjonskapsler i disse Tjenestene. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinens harddisk. Informasjonskapsler brukes til å vedlikeholde økttilstand og dine personlige preferanser for Tjenestene. Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, eller ikke ønsker å bli varslet om når de lagres, kan du stille inn nettleseren i henhold til dette hvis det er mulig i nettleseren. Hvis du gjør det, må du være oppmerksom på at du kanskje ikke kan vise eller bruke visse deler av dette nettstedet.

Personlig informasjon

Hvis du gir personlig informasjon (navn, jobbtittel, adresse, telefon, faks, firmanavn, referansenummer, forespørselsdetaljer osv.) til UPM, brukes informasjonen til å gi deg spesialtjenester og til å svare på dine forespørsler. Du kan bli kontaktet av UPM eller av en representant for UPM for ytterligere informasjon, for å svare på spørsmålene dine, for å svare på forespørslene dine, for markedsføringsformål, for meningsmålinger, for produktundersøkelser eller for teknisk administrasjon og for utvikling av dette nettstedet eller for lignende formål. Personlig informasjon kan måtte bli overført mellom selskaper i UPM Group eller tredjeparter i land der nivået av beskyttelse ikke nødvendigvis oppfyller EUs juridiske krav, for å utføre ovennevnte eller for å dekke dine kundebehov. Det vil bli krevd at mottakeren av slik informasjon beskytter konfidensialiteten og sikkerheten til den personlige informasjonen og ikke bruker den for noe annet formål. Personlig informasjon vil kunne bli brukt til å kontrollere annen relevant, personvernrelatert informasjon for å undersøke og bidra til å forhindre ulovlige aktiviteter eller aktiviteter som utsetter nettverket vårt for fare eller på andre måter forhindrer ytelse av disse Tjenestene. UPMs policy er å ikke leie ut eller selge slik informasjon til tredjeparter. UPM vil kunne gi informasjon til myndigheter når det kreves eller tillates av loven.

I tilfelle du gir personlig informasjon om andre, for eksempel ektefellen eller en kollega, vil vi anta at du har deres tillatelse til å gjøre det. Du gir også hermed UPM rett til å utveksle informasjon gitt av deg, mellom UPMs tilknyttede selskaper for de tidligere nevnte formålene.

Beskyttelse av personlig informasjon

UPM vil lagre personlig informasjon i den grad det er nødvendig for å oppfylle juridiske og forskriftsmessige krav, eller etter behov i samsvar med disse retningslinjene. UPM har etterstrebet å iverksette relevante tiltak for å beskytte din personlige informasjon for å forhindre uautorisert og feil bruk. Det finnes imidlertid ingen systemer som er 100 % sikre.

Stillingssøknader

Ved å registrere deg for tjenesten Careers at UPM gir du UPM din personlige informasjon og sier eksplisitt at du er interessert i ansettelse i UPM. Oppgi private e-post- og postadresser bare for kontaktformål. UPMs policy er å behandle dataene dine som konfidensielle. Etter at du har sendt inn søknaden din, får personer som jobber med rekruttering, tilgang til informasjonen din.

Ved å registrere deg for tjenesten Careers at UPM samtykker du til at UPM kan kontakte deg for HR-formål. Vi gjør oppmerksom på at i henhold til nasjonale lovpålagte krav må alle søkere med russisk statsborgerskap søke på åpne stillinger ved å sende søknader på e-post. Kontaktinformasjon finnes her. 

Personer som jobber med rekruttering, kan jobbe fra hvor som helst i verden innen selskaper i UPM-gruppen eller være ansatt av tredjeparter som driver med rekruttering, slik at man kan få tilgang til informasjonen din fra utenfor EØS.  Når vi overfører den personlige informasjonen din, tar vi i bruk passende sikkerhetstiltak for å sørge for at den personlige informasjonen din blir tilstrekkelig beskyttet i henhold til gjeldende lover.  Ved å sende inn personlig informasjon godtar du slik tilgang, lagring eller behandling for HR-formål. Du er ansvarlig for å sikre at informasjonen er riktig. Ved å sende inn søknaden din samtykker du i at informasjonen din brukes i forbindelse med ansettelse i den ledige stillingen du har søkt på. 

Du kan søke på én definert stilling. Når søknadsprosessen avsluttes, blir informasjonen din slettet i henhold til gjeldende lover. 

UPM ønsker å forbedre sine prosesser kontinuerlig. UPM vil derfor be søkere (og tidligere søkere) om å delta i anonyme undersøkelser en gang i blant. Slike undersøkelser vil bli utført av UPM selv eller av en spesialisert ekstern behandler på vegne av UPM. For dette formålet vil en ekstern behandler bare få navnet ditt, e-postadressen din og en referanse til en organisatorisk enhet i UPM. Undersøkelsene og de resulterende rapportene vil være helt anonyme. Navnet ditt og e-postadressen din vil bli slettet etter vår e-postkontakt med deg. Det er selvfølgelig helt opp til deg om du deltar i en slik undersøkelse.

Mindreårige

Ingen informasjon kan sendes til UPM av personer under 18 år uten samtykke fra en foresatt. Heller ikke kan personer under 18 år gjøre innkjøp eller foreta andre juridiske handlinger på dette nettstedet uten slikt samtykke, med mindre det er tillatt av gjeldende lovgivning.

Håndtering av informasjonen din

Du kan kontrollere og oppdatere informasjonen din ved å kontakte UPM. Vær oppmerksom på at du har rett til å spørre om hvilke personlige data om deg som UPM behandler, og hvorfor, gratis én gang i året ved å sende et personlig signert brev til UPM med ditt fulle navn og din fulle adresse. I slike tilfeller kan du kontakte UPM HR. Hvis noen data skulle være feil, har du rett til å få dem korrigert.