​UPM WWW-tjenester - politik for beskyttelse af personlige oplysninger

 

Læs de vilkår og betingelser, der gælder for dette websted, grundigt igennem, før du tilgår og bruger denne World Wide Web-tjeneste ("tjenester")

 

Når du tilgår tjenesterne, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Tilgå ikke tjenesterne, hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser.

 

Denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger gælder for disse tjenester. Men der kan være andre betingelser på de specifikke websteder for de forskellige virksomheder i UPM-Kymmene Group ("UPM").

Ikke-personlige oplysninger

Al aktivitet på disse tjenester bliver logget, og din IP-adresse gemmes i loggen. Formålet med denne log er at indsamle oplysninger om brugsomfang og -mønstre for tjenesten, antal besøgende, hvilke dele af tjenesterne der har/ikke har været i brug, samt systemfejl. De indsamlede data bruges til at videreudvikle og forbedre disse tjenester. Loggen indsamler ikke personlige brugerdata (navn, adresse, fødselsdato osv.), medmindre du selv har angivet dem, ligesom den heller ikke indeholder andre oplysninger, som du kan identificeres på baggrund af. Disse tjenester kan bruge teknologi som f.eks. Google Analytics og Lead Forensics, som afslører visse tekniske oplysninger såsom din computers operativsystem, netværksplacering, browsertype og adressen på et henvisende websted, herunder et virksomhedsnavn. UPM kan, på baggrund af disse oplysninger, kontakte en virksomhed med reklame og markedsføring for øje. Virksomheden kan altid forbyde enhver form for kontakt via direkte reklame og markedsføring.

Cookies

Cookies kan blive brugt i disse tjenester. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computers harddisk. Cookies bruges til at opretholde sessionstilstanden og dine personlige præferencer for tjenesten. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies eller ikke ønsker at blive underrettet om, hvornår de placeres, kan du indstille din webbrowser til dette, hvis din browser tillader det. Hvis du gør det, skal du være opmærksom på, at du ikke kan se eller benytte visse dele af dette websted.

Personlige oplysninger

Hvis du giver personlige oplysninger (navn, jobtitel, adresse, telefon, fax, virksomhedsnavn, referencenummer, forespørgselsoplysninger osv.) til UPM, bruges oplysningerne til at give dig særlige tjenester og til at opfylde dine anmodninger. Du kan blive kontaktet af UPM eller deres repræsentant for at få yderligere oplysninger, for at besvare dine spørgsmål, opfylde dine anmodninger, i forbindelse med marketingformål, opinionsundersøgelser eller produktundersøgelser eller med henblik på den tekniske administration og udvikling af dette websted eller til lignende formål. Det kan være nødvendigt at overføre de personlige oplysninger mellem virksomhederne i UPM Group eller tredjeparter i lande, hvor niveauet af beskyttelse ikke nødvendigvis opfylder EUs juridiske krav, for at gennemføre ovennævnte eller opfylde dine kundebehov. Modtageren af sådanne oplysninger forpligter sig til at beskytte fortroligheden og sikkerheden for de personlige oplysninger og må ikke anvende dem til andre formål. De personlige oplysninger kan blive anvendt til at kontrollere andre relevante fortrolighedsrelaterede oplysninger, til at undersøge og medvirke til at forebygge ulovlige aktiviteter eller aktiviteter, der bringer vores netværk i fare eller på anden måde forhindrer leveringen af disse tjenester. Det er UPMs politik, at vi ikke udlejer eller sælger disse oplysninger til tredjeparter. UPM kan videregive oplysninger til myndigheder, når det er påkrævet eller kræves ifølge loven.

I tilfælde af, at du giver personlige oplysninger om en anden person, f.eks. din ægtefælle eller en kollega, antager vi, at du har deres tilladelse til at gøre dette. Du giver hermed UPM ret til at udveksle alle oplysninger, du har givet, mellem UPMs associerede selskaber til de ovennævnte formål.

Beskyttelse af personlige oplysninger

UPM opbevarer personlige oplysninger i det omfang, som er påkrævet for at opfylde de juridiske og lovgivningsmæssige krav, eller efter behov i overensstemmelse med denne politik. UPM har bestræbt sig på at træffe passende foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger imod uautoriseret og forkert brug. Men intet system er 100 % sikkert.

Jobansøgninger

Ved at registrere dig under Karrierer i UPM-tjenesten giver du UPM dine personlige data og erklærer udtrykkeligt, at du er interesseret i ansættelse hos UPM. Oplys kun private adresser med henblik på kontakt via e-mail eller post. Det er UPMs politik at behandle dine data som fortrolige. Når du har indsendt din ansøgning, vil personaleafdelingen få adgang til dine data.
Ved at registrere dig under Karrierer i UPM-tjenesten accepterer du, at UPM kontakter dig i forbindelse med HR-formål. Bemærk venligst, at på grund af nationale lovkrav, skal alle ansøgere med russisk statsborgerskab søge ledige stillinger ved at sende ansøgninger pr. e-mail. Kontaktoplysninger kan ses her.

HR-medarbejdere kan arbejde overalt i verden inden for virksomhederne i UPM eller være ansat af kompetente tredjeparter inden for rekruttering, så dine data også kan tilgås fra lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Når du overfører dine personlige data, anvendes passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre fyldestgørende beskyttelse af dine personlige data i henhold til gældende lov. Ved at indsende dine personlige oplysninger accepterer du denne adgang, lagring eller bearbejdning til HR-formål. Du er ansvarlig for, at disse data er korrekte og sande. Ved at indsende din ansøgning accepterer du, at dine data anvendes i forbindelse med besættelse af stillingen, du søgte.

Du kan udelukkende søge én stilling. Dine data vil blive slettet i overensstemmelse med gældende lovgivning, når ansøgningsprocessen afsluttes.

Mindreårige

Personer under 18 år må ikke give oplysninger til UPM uden samtykke fra en forælder eller værge. Personer under 18 år må heller ikke foretage køb eller andre lovlige handlinger på dette websted uden samtykke, medmindre det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning.

Håndtering af dine oplysninger

Du kan gennemse og opdatere dine oplysninger ved at kontakte UPM. Bemærk venligst, at du én gang årligt har ret til at spørge gratis om, hvilke personlige data om dig, UPM behandler, og hvorfor, ved at sende et personligt underskrevet brev til UPM med dit fulde navn og adresse. I sådanne tilfælde skal du kontakte UPM HR. Hvis der er forkerte data, er du berettiget til at få dem rettet.