Osinko

Osinkopolitiikka 

 

UPM:n tavoitteena on houkutteleva osinko: 30-40 % vuotuisesta liiketoiminnan rahavirrasta per osake. 

 

Osinko vuodelle 2014 

 

Osinko per osake EUR 0,70

Osingon irtoamispäivä

 10.4.2015

Osingon täsmäytyspäivä

 13.4.2015

Maksupäivä

 23.4.2015

Yhtiökokous

 9.4.2015

 
 

 Osinkohistoria