Osinko

Osinkopolitiikka

UPM maksaa vuotuisena osinkona vähintään yhden kolmanneksen operatiivisilla investoinneilla vähennetystä liiketoiminnan nettokassavirrasta. Vakaan osingonmaksun tukemiseksi nettokassavirta lasketaan kolmen vuoden keskiarvona. Jäljelle jäävä kassavirta käytetään kasvuinvestointeihin ja velan lyhennykseen. (Uudistettu 8. tammikuuta, 2009)

 

Osinko vuodelle 2013 

Osinko per osake EUR 0,60

Osingon irtoamispäivä

9.4.2014

Osingon täsmäytyspäivä

11.4.2014

Maksupäivä

24.4.2014

Yhtiökokous

8.4.2014

 
 

 Osinkohistoria